Emi S

74 teksty – auto­rem jest Emi S. 

Gdy życie zno­wu stało się płyt­kie,nie za­lewaj się łza­mi ...
zaw­sze można ot­worzyć szampana. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 sierpnia 2014, 14:13

Poczu­cie włas­nej war­tości z pewnością
nie ma so­bie nic do zarzucenia. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 listopada 2013, 12:03

Na uwadze mając chwilę, większość cza­su nas omija. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 lutego 2013, 18:09

Jak się kiedyś obudzę to i z oczu wyczy­tają, co mi ser­ce podpowiada. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 7 listopada 2012, 12:32

W kochających oczach, widzi­my własną is­kierkę nadziei. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 28 września 2012, 17:49

W po­zor­nej czys­tości słowa, włas­ny brud się zlizuje. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 28 sierpnia 2012, 19:51

Z każdym dniem jes­teśmy star­si -
- o co­raz młod­sze wspomnienia. 

myśl dnia z 4 września 2017 roku
zebrała 38 fiszek • 8 sierpnia 2012, 11:36

Przychodzi­my na świat pos­przątać po jed­nych, za­nim przyjdą drudzy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 czerwca 2012, 16:29

Z całej siły trzy­maj się te­go, cze­go zab­rać jeszcze nie chcą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 czerwca 2012, 11:45

Wy­bujała fan­tazja huśta swo­je dzieci. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 maja 2012, 11:55

Emi S

Myśli karmie wiarą, dawkami entuzjazmu i miłości

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Emi S

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 listopada 2014, 20:35Emi S sko­men­to­wał tek­st Życie byłoby słod­kie gdy­by [...]

26 sierpnia 2014, 18:06Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Gdy życie zno­wu stało [...]

26 sierpnia 2014, 16:38scorpion sko­men­to­wał tek­st Gdy życie zno­wu stało [...]

26 sierpnia 2014, 16:27Emi S sko­men­to­wał tek­st Gdy życie zno­wu stało [...]

26 sierpnia 2014, 15:26scorpion sko­men­to­wał tek­st Gdy życie zno­wu stało [...]

26 sierpnia 2014, 14:13Emi S do­dał no­wy tek­st Gdy życie zno­wu stało [...]